ZAŠČITA ZA TELEVIZOR

Signalni kabel priključimo na vhod zaščite, izhod pa povežemo s TV napravo.

Zaščitni podaljški imajo oznako PPZ/TV. Število vtičnic je poljubno (primer s 4 vtičnicami: PPZ4/TV). Po potrebi se lahko na podaljšek doda zaščito za druge elemente (primer podaljška za TV in telefon: PPZ4/TV-T)