ZAŠČITA ZA ETHERNET

Omrežni kabel iz ROUTER-ja priključimo na vhod zaščite, izhod pa povežemo z računalnikom.

Zaščitni podaljški imajo oznako PPZ/E. Število vtičnic je poljubno (primer s 4 vtičnicami: PPZ4/E). Po potrebi se lahko na podaljšek doda zaščito za druge elemente (primer podaljška za ETHERNET in TV: PPZ4/TV-E)