ZAŠČITE ZA VIDEO-NADZORNE
                  SNEMALNIKE


PZ-RC 9/230

Prenapetostna zaščita se montira v EURO 19' omaro. Višina modula 1HE. Možnost direktnega priključka z instalacijskim kablom 3x2,5, možnost izvedbe za priključno moč večjo od 16A.

PZ-RC/BNC

Zaščita snemalnika na BNC vhodih. PZ-RC/BNC se vgradi v notranjost EURO 19' omare. Višina modula 1HE. Naročijo se lahko verzije za 4, 8, 12 ali 16 kamer.

PPZ-BNC

Kombinirana zaščita za napajanje in BNC vhode. Naročijo se lahko verzije s poljubnim številom 230V vtičnic in modulom za 4, 8, 12 ali 16 kamer.