VAS SKRBI ZA VAŠE ELEKTRONSKE NAPRAVE, KADAR GRMI?


Svoj dom lahko zaščitite z ustrezno prenapetostno zaščito.

Prenapetostni zaščitni elementi varujejo pred poškodbami samo, če so pravilno priključeni.
Elektronska naprava mora biti na vsa omrežja priključena preko zaščite (na primer: TV aparat mora biti priključen preko zaščite na antensko in električno omrežje).
Ozemljitveni vodnik v električni instalaciji mora imeti predpisano vrednost zaščitne ozemljitve.

Pokličite 01 8983 753 za več informacij in ponudbo.

Podjetje TEVIZA d.o.o. daje končnemu kupcu zagotovilo, da bo v primeru, ko je kljub pravilni priključitvi naprave in zaščite prišlo do poškodbe zaradi udara strele ali drugih prenapetosti, povrnilo stroške njunega popravila oziroma zamenjave, v času veljavnosti garancije.